Pages

Monday, July 23, 2012

00:00

"siapa yang tidak suka terhadap sesuatu, maka dia pasti tidak mungkin mau mendekatinya. sebab dengan mendekatinya, berarti dia telah menempuh sarana atau perantara untuk mencintainya. sedangkan dengan mencintai perantara itu, berarti dia telah mencintai yang dituju." -ibnu taimiyah

- aku rindu pada Allah, hlmn. 30

--
sebab itu mungkin, kita perlu jelas apa yang hati suka, apa yang hati tidak suka. maka, kita tahu untuk menjauh atau mendekat supaya tak tertempuh sarana hingga terjatuh cinta pada yang salah. dan tak ada yang lain, untuk timbangkan benar atau salah, melainkan satu; 

-IMAN.

--
"sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." 

(al-baqarah: 218)

--
moga bekal iman kita mengarahkan hijrah (perubahan), menuntunkan jihad dan mujahadah (kesungguhan) dalam perjuangan, untuk lebih, -mencintai Allah. 

ameen. 
T.T


No comments: