Pages

Friday, August 19, 2011

selera-selera bahagia dan terseksa.

"hendaklah engkau memiliki rasa malu yang kuat, berperasaan sensitif, sangat mudah terpengaruh (peka) oleh kebaikan dan keburukan; yakni munculnya rasa bahagia untuk yang pertama, dan rasa terseksa untuk yang kedua. hendaklah pula engkau rendah hati tanpa menghina diri, bersikap taqlid (yes man), dan terlalu berlunak hati. dan hendaklah engkau menuntut -dari orang lain- lebih rendah dari martabatmu untuk mendapatkan martabatmu yang sesungguhnya." (pg. 178)

"hendaklah engkau menundukkan pandanganmu, menekan emosimu, dan memotong habis selera-selera rendah dari jiwamu, bawalah ia hanya untuk menggapai yang halal dan baik, dan hijabilah ia dari yang haram, dalam keadaan bagaimanapun." (pg. 182)

-hasan al-banna, rpim._____
e-books: didaislamic e-bookskalamullah.com, 4shared upm

No comments: