Pages

Thursday, July 7, 2011

Ketika Hujan Ketawa.


"..tenggelam dalam aroma kertas-kertas,
senikmat bau senja
ketika ketawa hujan
berderai-derai.."

~ba'da asar
____
page 70; turki negara dua wajah, dr abdullah azzam

|berkata urfan urka: "ataturk baru merasa puas kalau perjuangannya itu dapat menghancurkan peranan agama. kerana memang sejak kecilnya, dia meyakini tidak perlu Allah. dia pernah mengatakan: "sesungguhnya kekuatan akal dan kehendak manusia dapat mengalahkan kekuatan Ilahi." menjelang akhir kekuasaannya, ataturk mengangkat genggaman tangannya dan mengacungkannya ke langit dengan lagak mencemuh dan mengancam."|

..dan ternyata kematiannya ngeri!


No comments: